Zarząd

  • Prezes - Iwo Orłowski
  • V-ce Prezes - Stanisław Łakomiec
  • Dyrektor Klubu - Józef Niemiec
  • Małgorzata Zdzieszyńska
  • Adam Gębski
  • Marcin Przeździecki
  • Michał Jagusiak

Statut

NIP

REGON